ТӨСӨВЧДИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

tsasanchimeg tsasanchimeg
2019-11-06
ТӨСӨВЧДИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
Барилга хот байгууллалтын сайдын 2016 оны 103 дугаар тушаалаар барилгын төсөвчдийн ёс зүйн дүрмийг баталлаа.